Ürünler / LEK-AM / BIOSTERON 25mgx60Tablet(DHEA)
LEK-AM / BIOSTERON 25mgx60Tablet(DHEA)
BIOSTERON 25mgx60Tablet(DHEA)

KULLANIM KILAVUZU
                     B I O S T E R O N
--------------------------------------------------------------------------------
BIOSTERON   25 mg Tablet                         DHEA (Dehidroepiandrosteron)
Birim Formülü
Her Biosteron 25 mg tablet, 25 mg dehidroepiandrosteron etkin maddesi içerir.
Yardımcı Maddeler: Mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrad, sodyum bikarbonat

Tıbbi özellikleri :
DHEA(Dehidroepiandrosteron) adrenal bezlerinde kolesterolden sentezlenen ve kana salınan zayıf etkili bir androjendir. Bileşim seks hormonu sentezinde kullanılan inaktif bir subsrattır. Hedef dokularda (meme bezleri, prostat, üreme organları, iskelet kasları ve kemikler) DHEA ostrojenlere (kadınlarda) ve androjenlere (erkeklerde) dönüşür. DHEA üretimi yaşamın ikinci ve üçüncü dekandında doruğa ulaşır ve ardından kandaki DHEA konsantrasyonu göreceli olarak azalır; böylece 80 yaşındaki DHEA düzeyi 30 yaşındaki bir kişiye göre %10-20 daha azdır. Bu nedenle DHEA kullanımının amacı yaşlı kişilerdeki hormon eksikliğinde destek sağlamaktır.

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel ve klinik çalışmalar DHEA eksikliğinin yaşlanma ile ilgili ruhsal sıkıntı, depresyon, kadınlarda menepoza, erkeklerde andropoza bağlı zihinsel ve fiziksel rahatsızlık, ateroskleroz, uyku bozukluğu, stres, kas gücünde azalma, yorgunluk gibi bozuklukların oluşabileceğini göstermiştir.

DHEA düzeyindeki eksikliklerin yerine konarak giderilmesi bu süreci ve belirtileri durdurabilir, yaşlanan bireylerde sağlığı ve yaşam kalitesini arttırabilir. oral kullanımda DHEA sindirim kanalından kolaylıkla emilir ve kan ile hedef dokulara ulaşır ve sonra uygun seks hormonlarına dönüşür. Bu dönüşümün şiddeti vücudun gereksinimlerine, cinsiyete, yaş ve sağlığa, bireysel özelliklere de bağlı olarak değişir. DHEA metabolitleri formatında asıl olarak idrarla atılır. Hormonun kandaki yarılanma ömrü yaklaşık olarak 12 saattir.

Önerilem kullanım yeri:
Biosteron, Dehidroepiandrosteron   (DHEA)   eksikliğini   gidermek   ve   DHEA  eksikliği sonucu gelişebilen belirtilerin tedavisinde destek amacıyla kullanılır.
Yaralanma sonucu oluşan DHEA azalmasına karşı destek sağlar.

Kullanılmaması gereken durumlar:
DHEA ya veya Biosteron   içeriğindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık,
Meme kanseri, over kanseri ve diğer ostrojen ile ilgili neoplazmalar,
Prostat kanseri, benign prostat hipertrofisi, erkeklerde meme kanseri,
Akut hepatik yetmezlik ve akut renal yetmezlik,
Gebelik, emzirme döneminde ve çocuklarda kulanılmamalıdır.
40 yaşın  altındaki  hastalar  doktor  tavsiyesi  olmadan ürünü kullanmamalıdır.  Hormon  replesman tedavisi almakta olan kadınlar bu ürünü kullanmamalıdır.
Fetüs ve  bebek  üzerindeki  hormonal  etki  olasılığına  bağlı  olarak,  Biosteron     gebelik sırasında kullanılmamalıdır.  DHEA kullanan kadınlar, hamile kalmaları  durumunda ürünün kullanımını  kesmeli ve derhal doktorları ile iletişime geçmelidirler.

Uyarılar/Önlemler:
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
Prostat kanseri, meme, over ve diğer hormon duyarlı kanser türlerinde, tromboembolitik olaylarda artış olabilir.
Uzun süreli tedavi durumlarında kadınlarda meme ve erkeklerde prostat muayenesi yapılmalıdır.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğu söylenmişse bu ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Önerilen  dozlardan  daha yüksek dozlarda  kullanmayın.  Hekimin danışmanlığı  olmadan kullanılan durumlarda eğer istenmeyen etkiler yoğun ise ürünü kullanmayı kesin ve doktorunuza başvurun. Eğer istenmeyen etkiler az yoğunlukta ise (akne, yağlı cilt) kullanıma 2-3 hafta ara verin. Daha sonra tedaviye  daha  küçük dozlarda  yeniden  başlanabilir.  İstenmeyen  etkilerin  ortaya  çıkması  halinde tedaviyi kesmeli ve doktorunuza danışmalısınız.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Yan  etkiler  doza  bağlı  olarak  nadiren  görülür  ve  ürünün  kesilmesinden  sonra kaybolur. Nadir durumlarda aşağıdaki semptomlar görülebilir:
    -   kadınlarda adrojenik etkiler, akne, yağlı cilt, kıllanma artışı, ses kalınlaşması
    -   dismenore
DHEA’nın  insanlardaki aşırı  dozuna  ait bildirim yoktur.  Yüksek  dozların uzun  süreli kullanımı  yan etkilerin ortaya  çıkmasına  yol açabilir.  Bu durumda  ürün kullanımına  2-3 hafta ara verilmelidir ve düşük günlük dozlarla yeniden başlanmalıdır. Herhangi bir şüphe halinde doktorunuza danışınız.

İSTENMEYEN   BİR   ETKİ   GÖRÜLDÜĞÜ  ZAMAN   SAĞLIK   BAKANLIĞI   TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TUFAM)’E BİLDİRİNİZ. 

İlaç Etkileşimleri:
Biosteron    ve hormon replesman tedavisi (HRT) eş zamanlı kullanımı östrojen fazlalığına neden olabilir.  Bu  nedenle   (HRT)  almakta   olan  kadınlarda  kullanılmamalıdır.   Biosteron  androjenik etkilerinin şiddetlenmesi olasılığı  nedeniyle   testesteron preperatları  ile  tedavi  edilen  erkeklerde kullanılmamalıdır.  DHEA’nın   antikonvülsanların   (Karbamezapin,  valporik   asit)  psikoleptiklerin (phenotiazine, diazepin ve oxazepin türevleri) etkinliklerini azaltma yönündeki yüksek risk nedeni ile bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Günlük Kullanım Şekli ve Dozu:
Biosteron    dozu cinse, yaşa,  serumdaki  DHEA konsantrasyonuna ve her bir hastadaki tedavi etkisine uygun olmalıdır. Doz serumda   düşük    DHEA konsantrasyonunun  neden  olduğu  hastalık ya da rahatsızlıkları düzeltecek tedavi hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en düşük doz olarak uygulanmalıdır. Serumdaki fizyolojik DHEA konsantrasyonu kadınlarda erkeklerden azdır ve DHEA eksikliği  her iki cinste yaşla birlikte artar. Kadınlarda önerilen başlama dozu günlük 5mg’dır ve önerilen maksimum doz 25mg’dır. Erkeklerde önerilen başlama dozu günlük 10mg’dır ve önerilen maksimum doz 50 mg’dır. Ürün kullanımına başlama dozu istenen tedavi etkisini elde edilinceye dek (5mg’dan 10 mg’a dek) yavaş yavaş arttırılmalıdır. Yaşlı hastalar endojen hormon üretiminin daha az olması nedeni ile genellikle yüksek dozlara gerek duyarlar. Ürün kullanımının etkisi hemen oraya çıkmaz ve iki haftalık kullanımdan sonra görülür, bu nedenle Biosteron   uzun süreli kullanım amaçlıdır. Biesteron   günde bir kez yemekle birlikte alınır.

Ticari takdim şekli:
60 tablet karton kutuda, vidalı kapaklı şişede

İzin sahibi:
INTERPHARM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TICARET LTD. ŞTİ.
Küçük İhsaniye Mah. Hazım Uluşahin İş Merkezi
A Blok Kat: 6 No:620  Selçuklu / KONYA
Telefon: 0 332 2380328
Fax:       0 332 2380329

Üretim yeri:
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne, LEK-AM Sp. zo.o.
Ostrzykowizna 14A street
05-170 Zakroczym, Polonya

25 C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.